DGF Notarissen: ‘Ook voor ondernemers’

Foto: Harm Hermkens Image&Motion

Bij DGF Notarissen hebben ze ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht zoals keuze van de rechtsvorm, oprichtingen, fusies en aandelenoverdrachten. Notarissen Antoine en Ivar en toegevoegd notaris Ingrid werken samen met een vast team van 23 medewerkers. ‘We zien dat het merendeel van onze cliënten kiest voor dezelfde notaris als aanspreekpunt. Dit kunnen we met onze brede kennis ook bieden, waardoor we onze cliënten goed leren kennen.’

Dankzij het team dat op alle gebieden van het notariaat thuis is, kunnen ze bij DGF snel schakelen. ‘We bieden ondernemers bijvoorbeeld ondersteuning bij het kiezen van de juiste rechtsvorm, maar kunnen bij veel meer aangelegenheden van betekenis zijn. Denk hierbij aan de begeleiding van bedrijfsopvolging, splitsing, herstructurering, toetreding en uittreding van nieuwe partners of statutenwijziging.’

Privé- en ondernemerszaken

Daarnaast komen er na verloop van tijd vaak privézaken aan bod, zoals levenstestamenten, opstellen van huwelijkse voorwaarden en aan- of verkoop van onroerend goed. ‘Het is belangrijk dat ook de privébelangen van ondernemers goed behartigd zijn. Omdat we zo breed georiënteerd zijn, kunnen we het hele scala direct meenemen. Onze cliënten hoeven hiervoor niet te switchen tussen de notarissen. Ondernemers zijn wel een andere categorie cliënten voor ons. Ze zijn vaker al wat beter geïnformeerd door hun accountant en hebben andere behoeften. Voor ons is er de afgelopen jaren ook het een en ander veranderd. Zo moeten we tegenwoordig nog strikter kunnen verantwoorden en onderbouwen waar de gelden van onze cliënten vandaan komen. Als notarissen hebben we geheimhoudingsplicht, maar het melden van verdachte zaken zijn we ook verplicht. Aan de ene kant zien we dat ons werk wordt verlicht door automatisering, maar aan de andere kant moeten we dus steeds meer controleren.’

Persoonlijke aanpak

De meeste ondernemers in de Langstraat kennen de notarissen. Dit komt ook doordat ze alle drie regelmatig hun gezicht laten zien bij netwerkbijeenkomsten. ‘Even een praatje maken en weten wat er speelt onder de ondernemers is belangrijk. Zo kunnen we namelijk nog beter advies op maat leveren. En natuurlijk maken we altijd op kantoor tijd vrij voor een ondernemer als hij advies nodig heeft. Korte lijntjes en een persoonlijke benadering, dat is onze aanpak.’

DGF Notarissen
Brugske 19
5171 VR Kaatsheuvel
T. 0416 – 274962
E. [email protected]
I. dgfnotarissen.nl

Tekst Marieke van Riel (Alles is Tekst)

Reacties

Cookieinstellingen