Wens voor nieuwbouw zwembad De Groene Wellen

Foto: Gemeente Tilburg

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om te gaan voor nieuwbouw bij het openluchtzwembad De Groene Wellen in Udenhout. Hiermee wordt volgens het college een belangrijke kwaliteitsimpuls gegeven aan de recreatievoorzieningen in Udenhout.

Dit wordt besproken tijdens de behandeling van de Perspectiefnota voor 2025. Nieuwbouw is het meest duurzame scenario van de mogelijkheden die zijn onderzocht. In juni neemt de raad een beslissing over de benodigde financiële middelen.

Gemoedelijke plek

Tilburg liet verschillende mogelijkheden voor de toekomst van het zwembad onderzoeken. Dit deed de gemeente omdat het contract met de huidige exploitant in april 2025 afloopt. Wethouder Sport Maarten van Asten: “De Groene Wellen is een geliefde locatie voor inwoners uit Udenhout en de regio daaromheen. Een gemoedelijke plek om te sporten en te bewegen, maar ook om elkaar te ontmoeten. Deze  belangrijke functies willen we behouden, zeker gezien de aanzienlijke groei die Udenhout gaat doormaken de komende tien jaar.”

Onderzoeken

In 2023 deed de gemeente onderzoek naar diverse technische, juridische en planologische aspecten. Het zwembad bleek technisch en economisch volledig afgeschreven. Vervolgens is er gekeken naar diverse toekomstscenario’s: eventuele sluiting, het tijdelijk opknappen voor een periode van drie jaar, renovatie voor de komende 25 jaar of nieuwbouw van een vergelijkbaar openluchtzwembad voor 40 jaar. Afgelopen dinsdag besloot het college het zwembad volledig te gaan vernieuwen en verduurzamen. Het Sportbedrijf van de gemeente gaat de exploitatie van De Groene Wellen in de toekomst op zich nemen.

Voor de plannen is instemming van de gemeenteraad nodig. De raad buigt zich hierover in de vergaderingen van 17 juni en 20 juni 2024 als de Perspectiefnota behandeld wordt. Om het zwembad tussen mei en september open te houden is jaarlijks 400.000 euro nodig. De gemeente onderzoekt bij de uitwerking van het ontwerp en de exploitatie nog de mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen en op de kosten te besparen. Door een efficiëntere indeling van het zwembad zijn er bijvoorbeeld mogelijk minder badmeesters nodig.

Vervolg

Bij de Perspectiefnota 2025 wordt aan de raad om de benodigde financiële dekking gevraagd. De financiële consequenties worden vervolgens voorgelegd en meegenomen in de programmabegroting 2025. De raad bespreekt de programmabegroting in november 2024. Daarna wordt gestart met het uitwerken van het ontwerp, aanbesteding voor de sloop-nieuwbouw van het zwembad en de voorbereiding van de ruimtelijke procedure. Voor de nieuwbouw is een omgevingsvergunning nodig. De dorpsraad Udenhout en het Actiecomité voor behoud van het zwembad waren bij de trajecten tot nu toe betrokken. Dat blijft ook in de toekomst zo.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen