500 euro energietoeslag voor zo’n 18.300 huishoudens

Foto: Pixabay

De gemeente Tilburg maakt 500 euro energietoeslag over aan zo’n 18.300 huishoudens in Tilburg. Het geld staat half maart op de rekening van de inwoners. Hiermee kunnen zij een deel van de energierekening betalen.

Omdat de energieprijzen nog altijd hoog zijn, besloot de regering om huishoudens met een laag inkomen ook in 2023 een energietoeslag te geven. Er komt een nieuwe wet waarin de toeslag geregeld wordt: de wet Energietoeslag 2023. Die is naar verwachting begin zomer 2023 klaar. Gemeenten mogen al een deel van de energietoeslag 2023 betalen aan huishoudens die vorig jaar de energietoeslag kregen. Wethouder Esmah Lahlah (bestaanszekerheid): “We kiezen ervoor om nu alvast 500 euro te betalen, omdat in deze wintermaanden het energieverbruik het hoogst is. Juist nu is een aanvulling op landelijke maatregelen het meest welkom.”

Energietoeslag 2022 ontvangen

Wie in 2022 de energietoeslag kreeg van de gemeente, ontvangt uiterlijk 13 maart een brief van de gemeente. De 500 euro staat half maart op de rekening. Mogelijk ontvangen inwoners in de loop van het jaar nog de resterende 800 euro. Wie daar recht op hebben, is na de zomer van 2023 bekend.

Energietoeslag 2022 (nog) niet ontvangen

Wie vorig jaar de energietoeslag aanvroeg, maar daarop nog geen reactie kreeg, ontvangt nog bericht. Wie recht heeft op de energietoeslag 2022, ontvangt ook de 500 euro over 2023. De energietoeslag 2022 kan niet meer worden aangevraagd.

Nieuwe wet Energietoeslag 2023

Niet iedereen die in maart 500 euro energietoeslag krijgt, ontvangt de resterende 800 euro. Dat weten we pas zeker als de nieuwe wet is aangenomen. Zo staat in het wetsvoorstel bijvoorbeeld dat studenten geen recht meer hebben op de energietoeslag. Vanaf september 2023 krijgen zij hogere studiefinanciering als compensatie voor de hogere energiekosten en inflatie. Niemand hoeft de 500 euro terug te betalen. Ook niet als het inkomen is veranderd. Na de zomer is bekend wie de 800 euro automatisch krijgt en hoe de energietoeslag 2023 aangevraagd kan worden.

Landelijke en lokale maatregelen

In november en december 2022 kregen alle huishoudens een landelijke korting van 190 euro per maand op de energierekening. Sinds 1 januari 2023 is het prijsplafond van kracht: een maximumprijs voor gas, stroom en stadsverwarming, bij een gemiddeld energieverbruik. Deze landelijke maatregelen helpen om de stijgende energiekosten betaalbaar te houden. Daarnaast helpt de gemeente huishoudens ook om energie te besparen. Daarover meer informatie op de site werkeninkomentilburg.nl/energie.

Tijdelijk Noodfonds Energie en Tilburgs Ondersteuningsfonds (TOF)

Huishoudens die ondanks alle maatregelen financieel in de problemen komen door de hoge energieprijzen, kunnen een vergoeding aanvragen bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Aanvragen bij dit landelijke fonds kan tot 1 april 2023. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de site noodfondsenergie.nl.

Wie geen recht heeft op een vergoeding vanuit het noodfonds, of daarmee niet voldoende geholpen is, kan terecht voor maatwerk bij Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg (TOF). Op de website van ContourdeTwern meer informatie over TOF.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen