Ruim 330 flexwoningen verdeeld over drie locaties

Foto: Jeroen Stuve

Het college geeft groen licht voor de komst van flexwoningen op de Dokter Bloemenlaan, de Bijsterveldenlaan en Laarveld Oost. In totaal gaat het om 335 woningen voor maximaal tweepersoonshuishoudens, die nog dit jaar opgeleverd worden.

De woningen zijn bedoeld voor spoedzoekers, zoals studenten, starters op de woningmarkt en mensen die uit een scheiding, faillissement of zorginstelling komen. Op de Dokter Bloemenlaan is maximaal 50% van de woningen voor ontheemden uit Oekraine of statushouders. Op de Bijsterveldenlaan is maximaal 40% van de woningen voor deze twee doelgroepen. Op alle locaties blijven de woningen 15 jaar staan. Daarna worden de complexen verplaatst.

Wethouder Yusuf Celik (Wonen): “Onze ambitie is een passende woning voor elke Tilburger. Voor sommige doelgroepen loopt het aanbod helaas achter bij de vraag. Samen met de woningcorporaties zetten we dan ook een tandje bij via de realisatie van de flexwoningen. Doordat de bouwtijd van deze woningen kort is, kunnen we snel grote stappen zetten en een belangrijk deel van de achterstand voor een aantal doelgroepen inlopen”.

Het college deed het afgelopen jaar op vier locaties haalbaarheidsonderzoeken naar de komst van de flexwoningen. Zowel de ruimtelijke en financiële haalbaarheid werden in kaart gebracht. Er zijn onderzoeken gedaan op het gebied van geluid, stikstof, bodem, ecologie, bedrijfs- en milieuzonering, externe veiligheid, landschappelijke inpassing en boomeffecten. De locatie Meerkoldreef viel af als mogelijke locatie voor flexwonen. Die locatie maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het Kenniskwartier.

Locaties

Op de locatie Dokter Bloemenlaan (achter het Van der Valk hotel) komen 175 flexwoningen. Deze locatie is niet meer in beeld voor een mogelijke uitbreiding van Onderwijscentrum Leijpark. De bereikbaarheid van de locatie is onderzocht. Voor bewoners die gebruik maken van busvervoer, maar ook voor voetgangers en fietsers is de locatie lastiger te bereiken. Met de realisatie van een fietsroute door het Leijpark is het complex beter bereikbaar voor langzaam verkeer. Dat maakt de verkeersontsluiting niet optimaal, maar acceptabel.
Op de Bijsterveldenlaan komen 102 flexwoningen. Hiervoor verdwijnt een trapveldje met speelvoorzieningen. De gemeente onderzoekt of in de omgeving een nieuwe speelplek kan komen. De locaties Dokter Bloemenlaan en Bijsterveldenlaan worden gerealiseerd door woningcorporatie WonenBreburg. Op Laarveld Oost realiseert woningcorporatie TBV Wonen 58 flexwoningen. Er zijn plannen voor woningbouw op het Laar, maar de combinatie met de flexwoningen is mogelijk.

Vervolgstappen

Nu het college de haalbaarheid van de drie locaties heeft vastgesteld, gaan de woningcorporaties voor iedere locatie apart een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vergunningen komen dit voorjaar ter inzage te liggen. De bouw van de woningen start in het najaar. Het streven is dat eind 2023 alle 335 flexwoningen opgeleverd zijn.

Voor de realisatie van de flexwoningen voor de opvang van statushouders en vluchtelingen uit Oekraine ontvangt de gemeente van het Rijk een subsidie.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in een flexwoning, neem dan contact op met de betreffende woningcorporatie.
Meer informatie over flexwoningen vindt u op de pagina flexwonen op deze website of stuur een e-mail naar [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen