ETZ scoort een tien in de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen BDO accountants

Foto: ETZ Fotografie & Film

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) scoort erg goed in de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen van BDO Accountants & Adviseurs. Het ziekenhuis krijgt een 10 als rapportcijfer. 

Van de 63 ziekenhuizen die werden doorgelicht staat het ETZ qua financiële gezondheid op de 6de plaats, achttien plaatsen hoger dan het jaar ervoor. Die financiële positie van ziekenhuizen was het afgelopen jaar over het algemeen nog ‘ruim voldoende, maar dat komt mede door de Covid-steunmaatregelen. Zonder die steun waren er wel een paar ziekenhuizen failliet gegaan, aldus BDO. Nu de maatregelen worden afgebouwd, terwijl investeringen uitblijven en er een personeelstekort blijft bestaan waarschuwt het kantoor dat niet meer aan de stijgende zorgvraag kan worden voldaan. Meer rode cijfers dreigen voor de sector.

Zorgwekkend

BDO geeft de financiële situatie van de hele sector over 2021 een cijfer van 7,2. Op een totale omzet van 20,6 miljard euro behaalden de algemene ziekenhuizen in 2021 samen een resultaat van 359 miljoen euro, tegen 285 miljoen het jaar daarvoor. Het rapportcijfer van BDO voor middelgrote (waar het ZMC onder valt) en grote ziekenhuizen steeg van respectievelijk 6,1 naar 6,6 en van 7,6 naar 8,0 als gevolg van een hoger exploitatieresultaat. ‘Deze mooie cijfers maskeren echter zorgwekkende trends,’ zegt Vincent Eversdijk, voorzitter van de branchegroep Zorg van BDO. ‘Nog altijd scoort bijna een vijfde van de ziekenhuizen een onvoldoende en het gemiddelde rapportcijfer voor kleinere ziekenhuizen daalde van 6,2 naar 6.’

Bedreigingen

‘De toegenomen kosten voor ingehuurd personeel, de stijging van de omvang van de verlofreservering en de personeelskrapte zetten de zorgcontinuïteit verder onder druk,’ ziet BDO. Dit jaar groeien de onzekerheden door onder meer hoge inflatie, een hoog ziekteverzuim en het al genoemde personeelstekort. ‘Tegelijkertijd blijft de druk op de zorg fors, deels veroorzaakt door inhaalzorg. Verwacht wordt dat rendementen voor een belangrijk deel verdampen en meer ziekenhuizen in de rode cijfers belanden.’

Bewustwording

Met extra geld alleen komt de sector er echter niet, aldus BDO. Dingen moeten ook anders. Omdat driekwart van de Nederlanders zich volgens BDO zich er ‘niet of onvoldoende bewust’ van is dat de dreigende crisis in de zorg hen persoonlijk zal raken, is een maatschappelijk debat noodzakelijk en moet er draagvlak komen voor de hervormingen uit het Integraal Zorgakkoord. Verder zijn onder meer extra samenwerking en digitalisering nodig. Maar de verschillen in financiële slagkracht kunnen een succesvolle invoering van het akkoord bemoeilijken, vrezen de accountants.

Reacties

Cookieinstellingen