Waterschap Brabantse Delta stelt urenverbod oppervlaktewater in

Foto: Pixabay

Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf dinsdag 9 augustus een urenverbod in voor het gebruik van oppervlaktewater (water uit sloten, beken en rivieren).

Uitzonderlijke maatregel

Het urenverbod is een uitzonderlijke maatregel die vanaf vandaag geldt van 07.00 tot 19.00 uur in het hele werkgebied van Brabantse Delta. Uitzondering op het verbod is het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee. In een groot deel van het werkgebied geldt op dit moment al een totaal onttrekkingsverbod vanuit oppervlaktewater. Deze onttrekkingsverboden blijven ook gelden. De (grond)waterstanden blijven zakken, het regent niet en de temperaturen blijven hoog. Het is gewoon te droog. Hierdoor blijven ook de waterstanden in het buitenwater (Hollands diep en de Maas) dalen. Het waterschap kan hierdoor steeds moeilijker aan de watervraag voldoen.

Waarom een urenverbod?

Door de droogte is er te weinig water beschikbaar om het hele werkgebied van Brabantse Delta, inclusief de polders, van voldoende water te voorzien. Ook is er water nodig om sloten en beken door te spoelen om blauwalgen te voorkomen. Als er stroming in het water blijft, krijgen blauwalgen minder kans om te groeien. Bij te veel blauwalgen in het water moet het waterschap de inlaten naar de polders sluiten. Op dat moment komt er geen water meer in de polders en moet ook daar een totaal onttrekkingsverbod gaan gelden. Dat wil het waterschap voorkomen. Zij wil voldoende water van voldoende kwaliteit behouden, zodat er water beschikbaar blijft tot het einde van de zomer.

“De grenzen van het waterverbruik zijn bereikt”

Louis van der Kallen, dagelijks bestuurslid Brabantse Delta: “Het instellen van een urenverbod is een teken dat de grenzen van het waterverbruik, met de huidige waterinfrastructuur, bereikt zijn. Er is gewoon te weinig water door de steeds vaker voorkomende droge periodes. Door nu terughoudend met water om te gaan wil het waterschap proberen een totaal verbod te voorkomen.” Bij een urenverbod is het verboden om in een bepaald tijdvak (07.00 en 19:00 uur in dit geval) oppervlaktewater te gebruiken voor onder andere het beregenen van gewassen. Hiermee vermindert het waterschap het watergebruik in haar hele werkgebied.

Reacties

Cookieinstellingen