Stookalert voor gehele provincie Brabant

Foto: Pixabay
Het RIVM roept mensen op om op dinsdag 23 november in de provincie Noord-Brabant geen hout te stoken. Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving. Mensen zijn nu meer thuis. Houd rekening met elkaar in deze tijd.
Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.
De ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en een dunne onderste luchtlaag zorgen dat de rook blijft hangen. Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot en met woensdag ongunstig om hout te stoken.

Reacties