Mentorschap is Meesterwerk

Foto: Mentorschap MNO Brabant

Steeds meer mensen in Nederland hebben behoefte aan een mentor die hen helpt bij het nemen van beslissingen. Het gaat vaak op voor mensen met (beginnende) dementie, een verstandelijke beperking of mensen met een niet aangeboren hersenletsel. De verwachting is zelfs dat er in 2023 zo’n 100.000 mensen een mentor nodig zullen hebben voor zaken die gaan over zorg en behandeling. Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant zet zich dagelijks in om deze mentoren te vinden en hen op te leiden om vervolgens een grote groep kwetsbare mensen bij te staan in hun leven.

“Mentorschap is echt meesterwerk,” zegt coördinator Hester van den Berg. Daarnaast blijkt het ook maatwerk te zijn. “Onze cliënten krijgen altijd die ene mentor die écht bij hen past”, vult haar collega Sandra Smout aan. Mentoren werken in dienst van mensen die hulp nodig hebben in het nemen van beslissingen. Dat zijn vaak niet de eenvoudigste beslissingen. Het gaat over de zorg of over de behandeling van cliënten. Er is daarom ook contact met huisartsen, zorgverleners, apotheken of bijvoorbeeld specialisten. De wil en de wensen van cliënten worden altijd gerespecteerd. Ook hun levensinstelling, normen en waarden spelen hierin een belangrijke rol. “Juist daarom is die persoonlijke klik zo belangrijk”, maakt Hester duidelijk.

Mentor aan het woord

Mentor Rien wilde graag een man die hij goed kent, begeleiden. Door de zorginstelling werd hij geattendeerd op Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant. “Na een prettig gesprek met coördinator Hester van den Berg heb ik voor Stichting Mentorschap gekozen. Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant zorgt voor een goede begeleiding en ondersteuning. Door de aangeboden cursussen en bijeenkomsten kan ik mijn kennis over relevante onderwerpen onderhouden en verder uitbreiden. Periodiek zijn er ook (online) bijeenkomsten, waar je met andere mentoren zaken bespreekt waar je in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Het is fijn om de ervaringen van anderen te horen”.

Nieuwe mentoren zijn van harte welkom in 2021

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel. Elk mens heeft recht op zelfbeschikking. Als dat lastig wordt omdat de wilsbekwaamheid afneemt, is het fijn om te weten dat er mentoren zijn die daarin ondersteunen. Zeker als er niemand in de directe omgeving is die dat voor je kan doen. Om aan de toekomstige vraag naar mentoren te kunnen voldoen, is mentorschap in 2020 gestart met het wervingsproject ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’. Een van de doelen in dit project is het vinden van nieuwe vrijwillig mentoren. Projectleider Mireille Peemen schetst het beeld van de mentor. “We zoeken vooral mensen-mensen die graag voor een ander klaar staan. Echt een verschil willen maken! We zien dat veel mentoren zelf ruime levenservaring hebben. Of het zijn mensen die nu nog actief zijn in de verpleging of mantelzorger zijn geweest. Ook gepensioneerden zetten zich vaak voor mentorschap in. Onze mentoren zijn betrokken en vinden het fijn iets te kunnen betekenen voor een ander. Gelukkig mogen we een steeds grotere groep jongere mentoren verwelkomen, die het mentorschap naast hun studie en werk invulling geven. Ook steeds meer bedrijven willen een rol van maatschappelijke betekenis op zich nemen. Mentorschap gaat regelmatig het gesprek aan met het bedrijfsleven om die mogelijkheden binnen het mentorschap te bespreken. Het gaat om vrijwilligerswerk met een dikke plus wat goed op je CV staat. Het werk heeft echt een positieve impact op het leven van een ander”.

Mentor nodig? Mentor worden?

Wil je meer over mentorschap? Omdat je iemand kent die een mentor kan gebruiken? Of omdat je zelf mentor wilt worden? Maak dan kennis met onze coördinatoren Hester van den Berg en Sandra Smout. Zij kunnen alles vertellen over het mentorschap bij jou in de regio.

Meer informatie:

www.mentorschap-mnobrabant.nl
[email protected]
Tel :0486228902
Facebook
Instagram
LinkedIn

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door: Mentorschap Midden en Noordoost Brabant

Reacties

Cookieinstellingen