Ruim 200 onveilige bomen in Tilburg worden weggehaald

Foto: Gemeente Tilburg

Ruim 200 bomen in Tilburg West en Tilburg Noord zijn in dusdanig slechte conditie dat ze een veiligheidsrisico vormen voor omwonenden en passanten. Daarom worden deze bomen met spoed verwijderd of gesnoeid.

Het afgelopen jaar is ongeveer de helft van de gemeentelijke bomen gecontroleerd. Hieruit bleek dat er voor een klein deel van de bomen extra aandacht nodig was. Deze ‘aandachtsbomen’ zijn verder onderzocht door specialisten. 206 van deze bomen in Tilburg West en Tilburg Noord zijn ernstig ziek of dood. De bomen waar het om gaat worden gemarkeerd met een informatiebordje op de stam.

De bomen worden op termijn zoveel mogelijk op dezelfde plek of in de directe omgeving vervangen door nieuwe bomen.

Controles andere gebieden

Op dit moment vindt de reguliere boomcontrole plaats in de binnenstad, de Oude Stad en op bedrijventerreinen.

Kijk voor meer informatie op tilburg.nl/bomen.

Reacties