Romeins grafveld duikt op in Udenhout

Foto:

Bij opgravingen bij het nieuwbouwplan Den Bogerd-Udenhout zijn resten gevonden van een grafveld uit de Romeinse tijd. In ondiepe kuilen werden 21 crematiegraven aangetroffen.

De menselijke resten bestonden uit kleine stukjes verbrand bot die destijds uit de gedoofde brandstapel waren verzameld. In enkele graven werden ook aardewerken potten gevonden. De verbrande botjes, die vaak niet groter zijn dan enkele vierkante centimeters, zullen in een laboratorium nader worden onderzocht op geslacht, leeftijd en aanwijzingen voor eventuele ziekten van de overledene. De graven dateren vermoedelijk uit de eerste en tweede eeuw na Christus. Alle graven zijn gedocumenteerd en geborgen.

Bij eerdere opgravingen werden sporen gevonden van diverse boerderijen uit de Midden-Bronstijd (1500 – 1100 voor Christus). De opgravingen waren ter voorbereiding op het bouwrijp maken van een nieuw deel van het plan. Ze zijn gedaan door onderzoeksbureau Archol uit Leiden.

De meeste graven waren oorspronkelijk afgedekt met een lage heuvel. Daaromheen was een ronde of vierkante greppel gegraven. Een enkele keer werd in plaats van een greppel het graf afgebakend met een vierkant van ingegraven houten palen. De heuvels zijn in de loop der jaren verdwenen. Maar er zijn gangenstelsels teruggevonden van dassenburchten die honderden, misschien wel duizend jaar geleden in en om de heuvels moeten zijn gegraven. In het centrale graf van één van de met palen omgeven heuvels  kwam een grafkuil tevoorschijn waarin naast een kluit crematieresten maar liefst negen (bijna) complete aardewerken schalen, kommen, bekers en kruiken waren begraven. In de laatste week van het onderzoek bleek dat de begraven mensen in de directe nabijheid van het grafveld hebben gewoond. Toen werden paalsporen gevonden van een inheems-Romeinse boerderij en een 3,5 meter diepe waterput.

Den Bogerd is een nieuwbouwwijk waar de komende jaren ongeveer 380 woningen worden gebouwd. De eerste bewoners hebben voor de zomervakantie de sleutel gekregen. Meer informatie op www.den-bogerd.nl.

Reacties